Bridge by Dragan Azdejković

image002

Licitacija i suđenje

Linkovi

Razno

Licitacioni sistemi

Konvencije (14.06.2011)

Bridž literatura

Licitacioni sistem BSS

Karta konvencije - blank(pdf)

Karta konvencije - blank(doc)

Suđenje & etika & sudije

Top links:

 

  1. Bridge Serbia
  2. Banetova Bridge Stranica
  3. ACBL
  4. Vugraph arhiva

 

 

 

 Program za analizu bordova

   DF  

 

Igranje bridža preko interneta

   BBO 
   JBridge  

 

Posetilac :

 free web counter
Poslednja izmena  14.06.2011.